Questionnaire Culture Differences

Dear respondents,

I am a postgraduate student in the final year of Business Economics and Management course at Masaryk University in Brno, Czech Republic.

The following questionnaire aims to identify the difference in perceptions of managers across cultures with a focus on Australia, Canada, India, Ireland and Turkey. This research will enable me not only to gain the essential information for my dissertation but also a better understanding of perceptions of managers across cultures in order to improve the relationships in the workplace.

Answering the questionnaire should not take more than 15-25 min. I will be grateful for every answer.

In case of any questions concerning the research and its results, please contact me by e-mail using the address mentioned at the end of the questionnaire.

Thank you very much
Aneta Kovarickova

Değerli katılımcılar,

Ben Çek Cumhuriyeti' nde Brno' daki Masaryk üniversitesinde işletme ekonomisi ve yönetim bölümünün son yılında lisansüstü öğrencisiyim.

Aşağıdaki anket, Avustralya, Kanada, Hindistan, İrlanda ve Türkiye odaklı kültürlerdeki yöneticilerin algılarındaki farkı belirlemeyi amaçlamaktadır. Bu araştırma, sadece tez çalışması için gerekli bilgileri elde etmemizi sağlayacak, aynı zamanda iş yerindeki ilişkileri iyileştirmek için kültürler arası yöneticilerin algılarını daha iyi anlama imkanı sağlayackatır.

Anketi cevaplamak 15-25 dakikanızdan fazlasını almayacaktır. Her cevap için minnettar olacağım.

Araştırma ve sonuçlarla ilgili herhangi bir sorununuz olursa lütfen anketin sonunda belirtilen adrese e-posta ile ulaşın.

Çok teşekkür ederim
Aneta Kovarickova

Choose language

This survey contains a PollCode (www.poll-pool.com) on the last page.

„Proti hluposti se bojovat musí, ale vyhrát se nedá!“ Jan Werich